Edukacije i radionice

Online radionica:
Kako u 7 koraka prikupiti 7.000 EUR donacija?

U današnjem fundraising svijetu kroz digitalni marketing možemo, ne samo pridobiti nove donatore i održavati odnose s njima, već i širiti misiju kojom želimo inspirirati i pozvati na angažman što veći broj ljudi.
Kvalitetan način na koji ćemo komunicirati u tom svijetu kako bi se naša donacijska poruka proširila postaje tim važniji i potrebniji u svakodnevnom radu.
Ulaganjem u jačanje odnosa koji vaša neprofitna organizacija ima s vašim donatorima, stvarate dugotrajan učinak za vašu misiju, pa samim time treba iskoristiti sve kanale koje imamo na raspolaganju i konkretnim koracima osgurati podršku donatora.

Predavačice: Mladenka Majerić i Ana Šutić Renić

Datum: 11. i 12.7.2023.

Vrijeme: 15.00 -18.00 sati
Cijena po osobi: 100,00 EUR/753,00 HRK

Prijava za radionicu: