Edukacije i radionice

RADIONICA

PLANIRANJE 
FUNDRASING/DONACIJSKE 
KAMPANJE

26.10.2022. srijeda

09.30 – 15.30 sati

ZAGREB

Cijena po osobi: 950,00 KN / 126,00 EUR

Prijava za radionicu: