Usluge

Strateško i operativno planiranje u neprofitnim organizacijama (radionice i savjetovanje)

Strateški plan je osnovni plan svake organizacije, pa tako i neprofitne te omogućuje da se ostvaruju vizija i misija organizacije, postavljaju strateške smjernice, ciljevi, aktivnosti i mjerljivi rezultati. Strateški plan se izrađuje za period od 3-5 godine i temeljni je alat za upravljanje organizacijom te je osnova za godišnje operativne i financijske planove, komunikacijski plan i godišnji fundraising plan organizacije.

Strateški plan daje upravljačkim tijelima, zaposlenicima i volonterima organizacije jasnoću, smjer, konkretizaciju aktivnosti i sigurnost da svojim djelovanjem ostvaruju svrhu organizacije.

Strateško planiranje se provodi kroz višednevnu radionicu i uključuje pripremni dio vezano za raniji strateški plan (ako postoji), analizu vanjskog okruženja, dionika i korisnika te procesa unutar organizacije kako bi se postavile strateške smjernice za buduće razdoblje, razradili ciljevi, aktivnosti i rezultati.

 

"Sudjelovao sam u velikom broju edukacija i radionica, ovu radionicu ocjenjujem kao jednu od najboljih. Dobro su pripremljeni materijali a što je najvažnije voditeljica radionice Mladenka Majerić je koristila dobru metodologiju i bila je jasna u izričaju, mi kako sudionici smo mogli aktivno sudjelovati u tijeku radionice."
Sudionik edukacije „Uvod u fundraising i izrada fundraising plana“
"Odlično pripremljena radionica, vrlo opuštena atmosfera, čini mi se kako svi imamo priliku reći, pitati, komentirati (što nije uvijek slučaj s on-line radionicama, stoga 5+ voditeljici), stvarno je odlično interaktivno iskustvo. Voditeljica radionice puno toga donosi iz vlastitog bogatog iskustva, lijepo nas moderira, materijali su kvalitetni i slikom/zvukom prenose poruku... Stvarno bih ovo iskustvo preporučila svima."
Sudionica edukacije „Uvod u fundraising i izrada fundraising plana“

Fundraising edukacija i savjetovanje u provedbi fundraising kampanja

Fundraising je poslovna funkcija neprofitne organizacije koja služi filantropiji (čovjekoljublju) i stvaranju socijalnog kapitala organizacije. Bilo bi nepravedno prevesti fundraising samo kao prikupljanje sredstava od građana i tvrtki jer je fundraising puno više od toga. To je način kako osigurati podršku javnosti misiji organizacije, kako stvoriti financijsku održivost koja omogućava rast i razvoj organizacije te kako staviti donatora u središte i to znati komunicirati.

Fundraising je razmjena vrijednosti između donatora i organizacije kako bi te vrijednosti bile upotrjebljene za opću dobrobit korisnika organizacije i šire zajednice, u duhu transparentnosti, etičnosti i stvaranja novih društvenih vrijednosti.

Kroz fundraising edukaciju dobivaju se znanja o fundraising aktivnostima, izradi prijedloga za doniranje i fundrising plana te razvoju odnosa s donatorima.

Fundraising kampanje su bitan alat za pronalazak novih donatora i razvoj odnosa s postojećim donatorima te jačanje vidljivosti organizacije u javnosti.

Liderstvo u neprofitnim organizacijama – edukacija, mentorstvo i coaching

Biti lider u neprofitnoj organizaciji znači staviti svoje talente, znanje i iskustvo u svrhu ispunjenja misije organizacije, jačanja njezinog društvenog utjecaja te stvaranja motivirajućeg i predanog tima ljudi (zaposlenika i volontera) koji će živjeti vrijednosti koje organizacija promiče.

Biti lider u neprofitnoj organizaciji znači i staviti opći interes ispred svog vlastitog interesa, biti vizionar i sanjar, beskompromisno hrabar kad je riječ o vrijednostima koje organizacija zagovara te etičan i transparentan u financijskom upravljanju i komunikaciji prema donatorima i ostalim dionicima organizacije.

Biti lider u neprofitnoj organizaciji nije lako, niti jednostavno, ali uz odgovarajuću edukaciju, mentorstvo i coaching može biti inspirativno i izgrađujuće.

Ostajem u igri_006

Pošaljite upit za savjetovanje


  PRIJAVITE SE NA BESPLATNI NEWSLETTER

  Jednom mjesečno dobivat ćete newsletter putem e-maila s aktualnim temama iz fundraisinga i menadžmenta neprofitnih organizacija te informacijama o edukacijama i događanjima.

  Mladenka-interview
  FAQ

  NAJČEŠĆA PITANJA

  Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast

  Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast

  Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast

  Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast

  Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast

  Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast